Español Calatá
English Français
  Condicions       Condicions  
 

- Els nostres preus inclouen:

  • Allotjament a la casa.
  • Consum normal d’electricitat i calefacció.
  • Llenya fins a la cantitat inicial suministrada.
  • Roba de llit i bany i neteja avans de l’arribada.

- La única interpretació autèntica dels serveis compresos al preu serà la que ofereixi l’empresa, pel que es preg a al client que en cas de dubte ho consulti a la mateixa.

- El día d’arribada es deurà abonar la cantitat de 200 euros en concepte de fiança que es tornarà una vegada finalitzada l’estada i desprès de comprobar la casa que deurà estar en les condicions en que es va entregar. La devolució es realitzarà amb un màxim de 72 hores desprès de la sortida i al nombre de comte que el client haurà donat abans.

- La casa estarà confirmada quan es dipositi el 30% del import total al nombre de comte que es donarà posteriorment com a concepte de reserva.

- El pagament de la totalitat restant es farà a l’entrar a la casa.

- En cas de cancelació de la reserva es procedirà a la devolució tinguen en comte el disposat  per el Decret de Llei del 15 de Setembre de 1978 que regula aquesta resolució, quedan establerta de la següent manera:

  • Amb 30 dies d’antelació al ús de la casa el 95% de la reserva.
  • Entre 30 i 7 dies abans, es tornarà el 50% de la reserva.
  • 6 dies abans de l’entrada a la casa no es tornarà la reserva.

- L’anulació per part del client serà sempre per escrit (via fax, e-mail...) i serà efectiva a partir de la data de recepció del mateix.

- El client es plena i exclusivament responsable de fer la declaració correcte del nombre de persones que han d’ocupar la casa al fer la reserva sense ometre els nens qualsevol que sigui la seva edat.

- L’empresa es reserva el dret d’admitir l’entrada d’aquelles persones no declarades i tan mateix desetllojar-les, no poguèn haber reclamació per aquest fet.

- La recollida de claus a l’entrada de la casa es farà sempre abans de les 22 hores si no hi ha un acord diferent entre les dues parts.

- No s’admeten animals.

- El segon i succesius faixos de llenya no s’inclouen al preu.

- Les irregularitats o deficiències que el client pugui trobar a la casa  hauran de comunicar-se inmediatament. Tota reclamació efectuada després d’abandonar la casa no podrà ésser atesa per falta dels més elementals critèris que poguesin tramitar aquesta reclamació.

- Hi ha fulles de reclamació a disposició dels clients.

- La casa es trobarà en perfecte estat d’ùs i neteja al moment de l’ocupació.

    Mòbil: 657828059, E-Mail: laruta003@yahoo.es
Allotjament rural 'CA LA PETITA D'EN CHINASCAS'- Copyright © 2011